Khu nhà điều hành Công ty Kho vận Đá Bạc

 

Công trình: Khu nhà điều hành Kho vận Đá Bạc

Địa Điểm: TP.Uông Bí – Tỉnh Quảng Ninh