Khách sạn Asean

 

 

Công trình: Khách sạn Asean

Địa Điểm: Bãi cháy  – Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh