Cáp treo Yên Tử

 

Công trình: Nhà ga cáp treo Yên Tử

Địa Điểm: Uông Bí – Tỉnh Quảng Ninh