Bệnh viện lao và phổi tỉnh Quảng Ninh

 

Công trình: Bệnh viện Lao và Phổi tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm : Phường Cao Xanh -TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh