Licogi 18.1 Tower

 

Công trình : LiCOGI 18.1 TOWER

Địa Điểm : TP.Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh