Trường THPT chuyên Hạ Long

 

Trường THPT chuyên Hạ Long

 

Công trình: Trường THPT chuyên Hạ Long

Địa Điểm: TP.Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh