Đập tràn Nhà máy Thủy điện Sơn La

 

Công trình : Thủy điện Sơn La

Địa Điểm : Huyện Mường La – Tỉnh Sơn La