Quảng trường Hạ Long

 

Công trình: Quảng trường Hạ Long

Địa Điểm : TP.Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh