Nhà máy nhiệt điện Uông Bí

 

Công trình: Nhà máy nhiệt điện Uông Bí

Địa Điểm: TP.Uông Bí – Tỉnh Quảng Ninh