Nhà hát miền tây tỉnh QN tại Uông Bí

 

Công trình: Nhà hát miền tây tỉnh QN tại Uông Bí

Địa Điểm: TP.Uông Bí – Tỉnh Quảng Ninh