Công trình: Trụ sở UBND Phường Hồng Gai - TP Hạ Long - Quảng Ninh

          Một số hình ảnh Công trình đang thi công