CÔNG TRÌNH: TRỤ SỞ PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO - TP HẠ LONG