Trụ Sở Trung tâm Dịch vụ Hành chính Công TP Hạ Long

Công trình: Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Hành Chính Công TP Hạ Long

   Công trình: Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Hành Chính Công TP Hạ Long

         Địa điểm: Phường Bạch Đằng - TP Hạ Long - Quảng Ninh