Nhà máy nhiệt điện Mông Dương

 

Nhà máy nhiệt điện Mông Dương

Công trình: Nhiệt Điện Mông Dương

Địa điểm xây dựng: Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh