Nhà vận hành Nhà máy nhiệt điện Uông Bí

 

Nhà vận hành nhiệt điện Uông Bí

Công trình: Nhà vận hành Nhà máy nhiệt điện Uông Bí

Địa Điểm: TP.Uông Bí – Tỉnh Quảng Ninh