Công trình: Tòa nhà TOYOTA Cẩm Phả
Công trình: Tòa nhà TOYOTA Cẩm Phả
Địa điểm xây dựng: Phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh;
Giám đốc điều hành dự án: Ông Phạm Ngọc Dương;
Chủ đầu tư: Công ty TNHH 1 TV TOYOTA Quảng Ninh;
Giá trị thi công: 29.243.811.000 vnđ ( Hai mươi chín tỷ, hai trăm bốn mươi ba triệu, tám trăm mười một nghìn)
Thời gian thi công: 260 ngày kể từ ngày ký hợp đồng ngày 20 tháng 06 năm 2017.
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH ĐANG THI CÔNG