THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN MIỀN WEBSITE

 Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 18.1 đã đổi tên miền truy cập vào website công ty. Kính mời Quý cổ đông, Quý đối tác, khách hàng truy cập vào website mới bên dưới. Trân trọng cảm ơn!

https://licogi181.com.vn/