Công trình thủy điện Nậm So 1 - Tháng 04 năm 2020

     Một số hình ảnh về tiến độ thi công công trình thủy điện Nâm So 1 - tháng 04 năm 2020 tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu: