Công trình thủy điện Phúc Long Lào Cai tháng 4/2020

      Một số hình ảnh và tiến độ thi công công trình thủy điện Phúc Long Lào Cai tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đến ngày 15/04/2020 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18.1 thi công như sau: