LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG - Thi công công trình Thủy điện Phúc Long

        Vào tháng 07 năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1 cùng Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hòa Thành đã tiến hành ký kết hợp đồng thi công xây dựng Công trình Thủy điện Phúc Long với Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ VINACOMIN hạng mục: Thi công xây dựng công trình chính và các hạng mục phụ trợ:

         Địa điểm XD: Xã Long Phúc, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

        - Thi công cụm đấu nối, khu nhà máy.

        - Thi công đường tránh ngập.

        - Thi công cải tạo lòng sông.

        - Đắp và phá dỡ đê quây.

        - Đường tạm và mố cầu Bailey.

        - Thi công trạm biến áp và cống vào trạm biến áp.

        - Thi công nhà điều hành và các hạng mục phụ trợ lán trại.

        Tổng giá trị hợp đồng ký kết sau thuế: 240.363.457.000 đồng ( hai trăm bốn mươi tỷ, ba trăm sáu mươi ba triệu, bốn trăm lăm mươi bảy nghìn)./.