Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

         Kết thúc năm 2017, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18.1 đã hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong đầu năm. Tổng doanh thu 450 tỷ đồng đạt 200% so với kế hoạch. Toàn Công ty đã tổng kết, đóng góp ý kiến khắc phục những điểm còn thiếu sót đồng thời phát huy điểm mạnh để năm 2018 công tác sản xuất kinh doanh được thành công hơn nữa.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI HỘI NGHỊ

Ông: Nguyễn Đình Thủy - Giám đốc Công ty - Chủ trì hội nghị