Công trình: Trung tâm Thương Mại Nguyễn Kim - GĐ 2

       Ngày 28 tháng 11 năm 2017 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18.1 tổ chức khởi công và thi công phần ép cọc Công trình: Trung tâm Thương mại Nguyễn Kim TP Hạ Long, Quảng Ninh.