ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.1 NHIỆM KỲ 2017-2022 - KHÓA IV

      Ngày 08 tháng 09 năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1 tổ chức buổi Đại hội đại biểu Công đoàn khóa IV nhiệm kỳ 2017-2022, nhằm đánh giá những ưu khuyế điểm đã đạt được tại nhiệm kỳ khóa III và bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khóa IV nhiệm kỳ 2017 - 2022. Qua thảo luận đề xuất các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm vào Ban chấp hành Công đoàn khóa mới và bỏ phiếu minh bạch, công khai đã Bầu ra Ban chấp hành công đoàn khóa IV các đồng chí ưu tú xuất sắc gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đ/c: Nguyễn Đình Tình - Phó Giám đốc Công ty.

2. Đ/c: Cao Đức Quân - Trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty.

3. Đ/c: Phạm Ngọc Dương - Giám đốc điều hành dự án.

4. Đ/c: Nguyễn Đình Đồng - Phó trạm trưởng trạm bê tông.

5. Đ/c: Nguyễn Thị Nhung - Chuyên viên phòng Tài vụ Công ty.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG ĐẠI HỘI

 Các Đồng chí trong ban chấp hành Công đoàn khóa IV - Nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ông: Nguyễn Đình Thủy - Giám đốc Công ty tặng hoa và Tri ân 02 Đồng chí:

1. Đ/c: Lê Thanh Bình - P' Giám đốc Cty, nguyên Chủ tịch Công đoàn

2. Đ/c: Nguyễn Thị Thủy - Y sỹ, nguyên Trưởng ban nữ công công đoàn