Trạm trộn bê tông thương phẩm công suất 90m3/h số 2

        Nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản xuất bê tông thương phẩm của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1 phục vụ nhu cầu ngày càng cao của Quý khách hàng. Năm 2017 Ban lãnh đạo Công ty quyết định tháo dỡ trạm bê tông công suất 45m3/h và thay thế bằng việc đầu tư và lắp dựng thêm 01 trạm bê tông thương phẩm công suất 90m3/h mới 100% tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.Nâng tổng công suất sản xuất bê tông thương phẩm của Công ty lên hiện tại là 180 mét khối trên giờ.