Giao lưu bóng đá giữa Công ty Licogi 18.1 và Ngân hàng BIDV Hạ Long

      Ngày 18 tháng 04 năm 2017; Chào mừng ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5/2017. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1 và Ngân hàng BIDV thành phố Hạ Long tổ chức giao lưu bóng đá giữa hai đơn vị nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa Công ty với Ngân Hàng. Buổi giao lưu đã diễn ra trên tinh thần cởi mở và thành công tốt đẹp.