Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần ĐT&XD số 18.1 lần thứ 9 năm 2016

      Ngày 16 tháng 03 năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1 tổ chức Đai hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 9 năm 2016. Đại hội đã tổng kết toàn bộ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 với kết quả như sau:

     - Doanh thu: 263,451 Tỷ đồng đạt 146,36% kế hoạch;

     - Lợi nhuận: 6,853 Tỷ đồng đạt 105,43% kế hoạch;

     - Nộp ngân sách nhà nước: 12,656 Tỷ đồng;

     - Tỷ lệ chi trả cổ tức trên vốn góp: 16%.

      Năm 2015 Công ty đã hoàn thành và vượt các kế hoạch chỉ tiêu đã đề ra đồng thời hoàn thành công tác phát hành bổ sung cổ phần, tăng vốn điều lệ Công ty từ 18,75 tỷ lên 30 tỷ.

      Với kết quả đáng khích lệ trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư số 18.1 đã đề ra phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản suất kinh doanh năm 2016 cơ bản như sau:

     - Doanh thu: 225 Tỷ đồng;

     - Lợi nhuận: 7,5 Tỷ đồng;

     - Nộp ngân sách nhà nước: 8 Tỷ đồng;

     - Tỷ lệ chi trả cổ tức trên vốn góp: 15%.

Một số hình ảnh trong đại hội