Lĩnh vực hoạt động

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.1

Đoàn kết sáng tạo - Phát triển hài hòa!

 

Công ty hoạt động trên các lĩnh vực :       
- Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, sân bay, bến cảng, đường dây và trạm biến thế điện, các công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị và khu công nghiệp, các công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, nền móng công trình.                  
- Đầu tư kinh doanh nhà ở, khu đô thị mới, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, các dự án thuỷ điện vừa và nhỏ.  
- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, bê tông thương phẩm, ống cống bê tông, vật tư, thiết bị, phụ tùng các loại.

- Gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí xây dựng, cốp pha định hình, giàn giáo, nhà công nghiệp.

- Dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị, cung cấp vật tư kỹ thuật    

- Dịch vụ sửa chữa, lắp đặt máy móc thiết bị, các sản phẩm cơ khí và kết cấu định hình khác

- Kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, du lịch

- Kinh doanh siêu thị, thương mại

- Các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.